Les 6b

Opdracht 1) Light Termin

Bouw de schakeling van bladzijde 72 uit het boek.

Opdracht 2) Programmeer je Arduino

Schrijf de code om de piezo aan te sturen. Stuur de code naar de Arduino en check of deze werkt. Dit is uitgelegd in het boek bldzd 74 t/m 77.

Opdracht 3) Leg uit

Leg in eigen woorden uit:

 1. Wat doet de map() functie? Wat is het resultaat van onderstaande functie aanroepen

  • map(0, 0, 1023, 50, 4000)

  • map(100, 0, 1023, 50, 4000)

  • map(70, 0, 100, 0, 50)

 2. Wat veranderd er aan het geluid van je piezo als je de 50 in de map functie veranderd in 200?

 3. Hoe zorg je dat het geluid van de piezo langzamer veranderd?

 4. Wat is de betekenis van de variabelen SensorHigh en SensorLow. Welke waarden kunnen deze variabelen zijn?

 5. Wat moet je aanpassen in het script om de kalibratieperiode 20 seconden te maken?

Opdracht 4) Für elise

Zorg dat je Arduino de für elise speelt met de piezo. Tip: zoek online naar de juiste code.

Opdracht 5) World Wide Web

Zoek online naar Arduino projecten waarbij een piezo is gebruikt. Zoek drie projecten op en beantwoord de volgende vragen. Zet de resultaten in een word document en stuur deze op:

 1. Geef een link naar het project.

 2. Wat voor schakeling is er gemaakt? Welke onderdelen zijn er allemaal gebruikt?

 3. Zit er code bij? Begrijp je wat er in de code gebeurd?

 4. Zou je dit project zelf na kunnen maken? Zo niet, waarom niet? Zo ja, wat heb je ervoor nodig om dit te maken en hoe lang denk je er mee bezig te zijn?

Opdracht 6) DIY (X)

Heb je een project gevonden bij opdracht 5 wat je zelf na kan maken? Ga er mee aan de slag?

Opdracht 7) DJ (X)

Voeg een paar knoppen (push button's) toe aan je schakeling. Bedenk eerst wat er moet gebeuren als je een knop indrukt. Programmeer de schakeling dan zo dat het ook daadwerkelijk gebeurd.

Opdracht 8) Nog een liedje (X)

Bedenk zelf een nummer wat je met de Arduino wil afspelen. Ga online op zoek naar de juiste code.

Last updated