Les 2

Slides

Module Nederlands, les 2

Leerdoelen

  • 'commentaar' schrijven en herkennen

  • tekst opslaan in een variabele

  • een variabele gebruiken om een tekst meerdere keren te printen

  • voorspellen wat een code doet met een variabele erin

  • goede en foute print()-codes vinden met een variabele erin