Module 1.2 - Kunst

Instructie voor de leerkracht

Het idee van deze module is dat leerlingen een interactief kunstwerk maken met Python. Leerlingen

Doelen van deze module

In deze lessenserie komen de volgende programmeerconcepten aan bod:

 • tekenen met turtle

 • graden en hoeken

 • willekeurige waardes uit de 'random' library

 • for-loops

 • RGB kleurenwaardes

Materiaal uit module 1 wordt gebruikt, maar niet expliciet herhaald, daar moeten leerlingen wel bekend mee zijn: lijsten, variabelen, printen.

Voorbeeld

Het idee van deze lessenserie is dat leerlingen een soort spirograafkunstwerk maken, waarin ze ook gebruik maken van 'random' waardes. Er kan dus steeds een ander kunstwerk verschijnen binnen de gegeven waardes. Op deze link staat een voorbeeld: https://repl.it/@Felienne/Spirograaf-Demo

De code en een bijbehorende uitvoer zie je hier. Probeer dit zelf voor de les al even uit. Je ziet dat er steeds een sliert van figuren getekend wordt, en dat de tekening steeds verandert als je de code opnieuw uitvoert!

Run de code een paar keer, zodat leerlingen ook echt zien dat er steeds een ander figuur verschijnt, maar dat de figuren wel op elkaar lijken. Er zal altijd een soort 'sliert' ontstaan naar beneden, maar de vormen en kleuren zijn steeds anders.

Opzet van de lessen

Iedere module bestaat steeds uit drie delen: a, b en c.

a) klassikale les b) werkbladen zodat lln zelf aan de slag kunnen achter de computer c) klassikale afsluiting

Overzicht van de lessen in deze module:

 1. figuren tekenen met de hand

 2. figuren tekenen met de turtle

 3. random getallen en figuren

 4. herhaling

 5. kleuren RGB

 6. invoer voor de figuren

Tips

Nog een aantal tips:

 • Lees de codes hardop voor:

  • pen punt forward ronde haak openen 10 ronde haak sluiten

  • pen punt left ronde haak openen 90 ronde haak sluiten

 • Stip ook even de betekenissen (en uitspraak) can Turtlecommando's aan:

  • forward betekent "ga vooruit"

  • left betekent links, maar in deze code betekent het "draai linksom", dus niet "ga naar links"