Module 1.1 - Nederlands

In deze module gaan leerlingen een interactief verhaal maken met Python. Leerlingen kiezen zelf een hoofdfiguur en een aantal gebeurtenissen die plaats kunnen vinden. Op aangewezen moment kan de lezer van het verhaal keuzes maken over de afloop. Leerlingen die snel door het materiaal gaat, maken ook gebruik van willekeurige keuzes in het verhaal.

De leerlingen zullen, stapsgewijs, meerdere concepten leren. In de module Nederlands zullen leerlingen het volgende leren;
 1. 1.
  Datatype String gebruiken
 2. 2.
  Commentaar schrijven
 3. 3.
  Variabele declareren, definiëren en gebruiken
 4. 4.
  Lijst declareren, definiëren en gebruiken
 5. 5.
  Gebruikersinput inlezen
 6. 6.
  If-else statements gebruiken
 7. 7.
  Foutmeldingen herkennen en oplossen

Op deze link staat een voorbeeld: https://repl.it/@mevrHermans/Verhaal-Demonstratie
Voorbeeldcode (links) en de uitvoer van deze code (rechts)
Probeer dit zelf voor de les al even uit. Je ziet dat de lezer van het verhaal naar hun naam gevraagd wordt, en dat er dan steeds een ander zinnetje in beeld komt.

Iedere module bestaat steeds uit twee delen: a en b
a) Klassikale les met slides, en werkbladen deel a om in de klassikale les te maken b) Werkbladen zodat leerlingen zelf aan de slag kunnen achter de computer

Je vindt alle slides van Module Nederlands bij elkaar op deze pagina.

We hebben ook proefwerken maar die zetten we liever niet openbaar op internet, wie weet dat een leerling ze vindt. Heb je ze nodig, neem even contact met ons op: [email protected]
Last modified 1yr ago
Copy link
On this page
Instructie voor de leerkracht
Doelen van deze module
Voorbeeld
Opzet van de lessen
Slides
Proefwerken