Module 1.1 - Nederlands

Instructie voor de leerkracht

In deze module gaan leerlingen een interactief verhaal maken met Python. Leerlingen kiezen zelf een hoofdfiguur en een aantal gebeurtenissen die plaats kunnen vinden. Op aangewezen moment kan de lezer van het verhaal keuzes maken over de afloop. Leerlingen die snel door het materiaal gaat, maken ook gebruik van willekeurige keuzes in het verhaal.

Doelen van deze module

De leerlingen zullen, stapsgewijs, meerdere concepten leren. In de module Nederlands zullen leerlingen het volgende leren;

  1. Datatype String gebruiken

  2. Commentaar schrijven

  3. Variabele declareren, definiëren en gebruiken

  4. Lijst declareren, definiëren en gebruiken

  5. Gebruikersinput inlezen

  6. If-else statements gebruiken

  7. Foutmeldingen herkennen en oplossen

Voorbeeld

Op deze link staat een voorbeeld: https://repl.it/@mevrHermans/Verhaal-Demonstratie

Probeer dit zelf voor de les al even uit. Je ziet dat de lezer van het verhaal naar hun naam gevraagd wordt, en dat er dan steeds een ander zinnetje in beeld komt.

Opzet van de lessen

Iedere module bestaat steeds uit twee delen: a en b

a) Klassikale les met slides, en werkbladen deel a om in de klassikale les te maken b) Werkbladen zodat leerlingen zelf aan de slag kunnen achter de computer

Slides

Je vindt alle slides van Module Nederlands bij elkaar op deze pagina.

Proefwerken

We hebben ook proefwerken maar die zetten we liever niet openbaar op internet, wie weet dat een leerling ze vindt. Heb je ze nodig, neem even contact met ons op: f.f.j.hermans@liacs.leidenuniv.nl

Last updated