Les 2b

1) Maak een nieuw programma op replit

Maak een vers programma op replit en zet er deze code in:

from tkinter import *

root = Tk()

root.title("Mijn woordenoefenapp")
root.geometry("600x400")

Test je code uit en kijk of je weer een mooie UI in beeld krijgt.

2) Maak drie knoppen

In je oefenapp had je, als het goed is, die verschillende modi (het meervoud van modus):

  1. Woorden selecteren om te oefenen met de functie selecteren()

  2. Woorden oefenen met de functie oefenen()

  3. Een print maken van jouw woordenkennis met de functie uitvoer_tonen()

Maak nu drie knoppen en zet daar op:

  1. Selecteren

  2. Oefenen

  3. Uitvoer tonen

Weet je niet meer hoe je knoppen maakt? Spiek bij jouw code van vorige week.

Hier zijn belangrijke tips!!

  • Iedere knop moet een eigen variabele worden! (bijv: knop1 en knop2 of, nog beter: selecteerknop en oefenknop)

  • .place(x=0, y=120) geeft de (x,y) coördinaat van de knop aan

  • Iedere knop moet op een andere plaats komen

  • Je hoeft nog geen codes te koppelen aan de knoppen. Dus ["command"]mag je nog even weglaten

Test nu je code en kijk of het er goed uit ziet.

3) Maak een uitvoerveld en twee knoppen

We hebben ook weer uitvoer nodig om het woord te laten zien, en twee knoppen met Ja en Nee erop. Daarmee gaat de gebruiker aangeven of ze het woord al kennen. Voeg die ook toe aan je programma, zodat het er zo uit ziet:

Last updated