Les 3

Slides

In deze slides laten we een vorm van het eindproduct zien. Zo weten leerlingen goed waar ze naartoe werken.

Leerdoelen

  • Lijsten in Python herhalen

  • UI laten wachten op een knop

Instructies voor de leerkracht

In deze les gaan leerlingen verder met de UI van de woordenoefenapp, ze zetten in deze les het stukje programma voor het selecteren van woorden om. Hiervoor moet het programma wachten tot de ja of nee knop is ingedrukt, waarvoor een speciaal stukje code nodig is.

Op het einde van de les hebben de leerlingen ongeveer dit programma.

Last updated