Les 3

Slides

Nog geen slides beschikbaar

Leerdoelen

  • replace() voor het vervangen in een string

  • herhaling maken van een lijst

  • herhaling itereren over een lijst

Instructies voor de leerkracht

In deze les zorgen we ervoor dat sommen met een spatie ook mogen, bijv 5 + 4. Op het einde hebben de leerlingen ongeveer dit programma: https://replit.com/@mevrHermans/Pidk-K2-M3-L3-einde

Last updated