Les 1b

Opdracht 1) Maak je site

Volg deze tutorial om een basiswebsite te maken in Flask.

Opdracht 2) Deploy je site op Heroku

Het is natuurlijk leuk als je site echt op internet draait, in plaats van alleen op repl.it. Daarom gaan we jouw site nu deployen (online zetten) op de website Heroku. Hiervoor moet je een aantal stappen zetten:

TODO: Dit moet nog verder worden uitgewerkt!

Last updated