Les 2a

Opdracht 1

Je ziet hier nog een keer de code van PyCharm, in losse stukjes. Schrijf bij iedere regel in jouw eigen woorden wat de code doet.

import pygame

Deze regel zorgt ervoor dat: __________________________________________________________________________

import pygame
pygame.init()

Deze regel zorgt ervoor dat: __________________________________________________________________________

breedte = 800
hoogte = 600
screen = pygame.display.set_mode((breedte, hoogte))

Deze regels zorgen ervoor dat: _________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

zwart = 0, 0, 0
wit = 255, 255, 255

Deze regels zorgen ervoor dat: _________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

lettertype = pygame.font.SysFont(None, 40)

Deze regel zorgt ervoor dat: __________________________________________________________________________

A = pygame.image.load("A.png")

Deze regel zorgt ervoor dat: __________________________________________________________________________

vraagtekst = "Wat is de hoofdstad van Nederland?"
vraagblok = lettertype.render(vraagtekst, True, wit)

Deze regels zorgen ervoor dat: ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________

while True:

Deze regel zorgt ervoor dat: __________________________________________________________________________

  pygame.display.flip()

Deze regel zorgt ervoor dat: __________________________________________________________________________

  screen.fill(zwart)

Deze regel zorgt ervoor dat: __________________________________________________________________________

  screen.blit(A, (0, 0))

Deze regel zorgt ervoor dat: __________________________________________________________________________

screen.blit(vraagblok, (0, 275))

Deze regel zorgt ervoor dat: __________________________________________________________________________

Last updated