Les 2a

Opdracht 1
Je ziet hier nog een keer de code van PyCharm, in losse stukjes. Schrijf bij iedere regel in jouw eigen woorden wat de code doet.
import pygame
Deze regel zorgt ervoor dat: __________________________________________________________________________
import pygame
pygame.init()
Deze regel zorgt ervoor dat: __________________________________________________________________________
breedte = 800
hoogte = 600
screen = pygame.display.set_mode((breedte, hoogte))
Deze regels zorgen ervoor dat: _________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________
zwart = 0, 0, 0
wit = 255, 255, 255
Deze regels zorgen ervoor dat: _________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________
lettertype = pygame.font.SysFont(None, 40)
Deze regel zorgt ervoor dat: __________________________________________________________________________
A = pygame.image.load("A.png")
Deze regel zorgt ervoor dat: __________________________________________________________________________
vraagtekst = "Wat is de hoofdstad van Nederland?"
vraagblok = lettertype.render(vraagtekst, True, wit)
Deze regels zorgen ervoor dat: ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________
while True:
Deze regel zorgt ervoor dat: __________________________________________________________________________
pygame.display.flip()
Deze regel zorgt ervoor dat: __________________________________________________________________________
screen.fill(zwart)
Deze regel zorgt ervoor dat: __________________________________________________________________________
screen.blit(A, (0, 0))
Deze regel zorgt ervoor dat: __________________________________________________________________________
screen.blit(vraagblok, (0, 275))
Deze regel zorgt ervoor dat: __________________________________________________________________________
Last modified 2yr ago