Les 2

Slides

Module Flask, les 2

Leerdoelen

  • Herhaling van lijsten

  • Basis van HTML tags

  • Begin van CSS

Instructies voor de leerkracht

Deze les maakt wordt er verder gewerkt met HTML en CSS.

Last updated