Les 5

Slides

In deze slides oefenen we nog wat met de executievolgorde in Python omdat dat vaak moeilijk blijkt. Basisgevallen gaan goed maar de combinatie van functies en ook TKinter codes maakt het soms pittig. Dat oefenen we dus nog even goed met wisbordjes.

Leerdoelen

  • UI elementen laten verdwijnen na indrukken knop

  • Executievolgorde Python in het bijzonder met functies en TKinter.

Instructies voor de leerkracht

In deze les gaan leerlingen verder met de UI van de woordenoefenapp. In deze les laten ze de relevante UI elementen voor selecteren (ja, nee en uitvoerveld) pas verschijnen wanneer de knop selecteren wordt ingedrukt. Daarvoor maken ze een nieuwe functie die het scherm leegmaakt.

Op het einde van de les hebben de leerlingen ongeveer dit programma.

Last updated