Les 6

Slides

In deze slides kijken we naar het maken van een kleine aanpassing in de UI (twee labels toevoegen) en hoe je dat aan kan pakken. Leerlingen maken eerst zelf een plan (met wisbordjes) dat je dan als docent kan uitvoeren op het digibord.

Leerdoelen

  • UI elementen aanpassen

Instructies voor de leerkracht

In deze les gaan leerlingen verder met de UI van de woordenoefenapp. In deze les voegen ze extra elementen toe en maken ze een begin met de functie tonen.
Op het einde van de les hebben de leerlingen ongeveer dit programma.
Last modified 1yr ago