Les 4

Les 4

Slides

Module PyGame Simulatie, les 4

Leerdoelen

  • Plaatjes ook visueel aan de rand om laten keren met een flip

  • Het voedsel na een paar iteraties naar een andere plek laten verplaatsen

Instructies voor de leerkracht

Deze les gaan leerlingen het plaatje van het dier ook laten omkeren. Aan het einde van de les hebben de leerlingen ongeveer dit programma (zonder extra's): https://repl.it/@mevrHermans/Pidk-K2-M2-L4a-einde

Last updated