Les 7

Slides

In deze slides gaan we de tonenfunctionaliteit invoegen, waardoor de gebruiker statistieken kan zien van zijn of haar prestaties. Leerlingen mogen zelf kiezen welke statistieken ze tonen.

Leerdoelen

  • Simpele samenvattende statistiek tonen

Instructies voor de leerkracht

In deze les gaan leerlingen verder met de UI van de woordenoefenapp en maken ze de tonen-functionaliteit uitgebreider.

Op het einde van de les hebben de leerlingen ongeveer dit programma.

Last updated