Les 3

Slides

TBA

Leerdoelen

  • Werken met de temperature van de voorspellingen

  • De dataset opsplitsen en meten hoe goed de training is

Instructies voor de leerkracht

In deze les gaan leerlingen verder met de code van les 2, ze gaan dan voorspellingen verbeteren en meten hoe goed ze voorspellen.

Last updated