TODOs

Deze zaken zouden nog aangevuld of beter kunnen:

  • Les 4 heeft nu geen a-deel, vanwege het opsplitsen was die bij ons niet nodig, zou er wel bij kunnen/moeten

Last updated