Les 7

Slides

Lesbrief

Leerdoelen

  • Andere soorten gebruikersinteractief naast knoppen: interactieve tekstelementen en plaatjes en mouseover.

Instructies voor de leerkracht

In deze les leren leerlingen hoe ze met JavaScript andersoortige invoer van een gebruiker kunnen verwerken.
Last modified 11mo ago