Les 6a

Ook de gedeeld door gaat voor

In de vorige les hebben we gezorgd dat de keer voor de + en de - komt. Maar datzelfde geldt natuurlijk ook voor de gedeeld door. Immers 5 + 10 / 5 is 7, want we delen 10 eerst door 5 dat geeft 2. Die twee tellen we dan bij de eerste 5 op.

Last updated