Moduleoverzicht

We hebben op dit moment materiaal klaar voor 4 schooljaren, jaar 5 en 6 zijn op dit moment ontwikkeling.

Overzicht van modules per leerjaar

JaarModuleProgrammeertaalOnderwerp

1

1.1

Hedy

1.2

Hedy -> Python

Kunst of Verhaal omzetten van Hedy naar Python

2

2.1

Python

2.2

Python/PyGame

2.3

Python/PyGame

2.4

Rekenmachine

2.5

Micro:bit

2.6

Bedrijfsopdracht

TBA

3

3.1

Excel

3.2

SQL

3.3

Python

3.4

Arduino

4

4.1

Python

Eigen website opdracht

4.2

JavaScript

Eigen website opdracht

4.3

Vrije keuze

EU app

5

5.1

JavaScript of C#

5.2

Python

6

6.1

-

6.2

Vrije keuze

Last updated