Les 3b

Opdracht 1) Fork de startcode

Deze opdracht wordt afgetekend als:

Opdracht 2) Vervang de plus

Deze opdracht wordt afgetekend als:

  • Jouw code spaties om de plus zet

Uitleg. Er staatwal wat code voor jou klaar om mee te beginnen. Vul jij op regel 5 de code aan? Zet op het linkse streepje de plus en op het rechterstreepje de plus met spaties er om heen. Vergeet de aanhalingstekens niet!

Test jouw code met een plussom zonder spaties, bijv 5+4. Werkt dat goed? Probeer ook eens een keersom, bijv 5*4Dat werkt nog niet goed he? Dat gaan we nu oplossen.

Opdracht 3) Vervang de andere operatoren

Deze opdracht wordt afgetekend als:

  • Jouw code spaties om alle operatoren zet

Uitleg. Kopieer nu de regel code op regel 5 nu drie keer: een keer voor de keer, een keer voor de gedeeld door en een keer voor de min.

Test jouw code nu met alle operatoren, steeds zonder spaties. Werkt alles nu goed?

Opdracht 4) Met een lus

Deze opdracht wordt afgetekend als:

  • Jouw code spaties om alle operatoren zet

  • Je daarvoor een lijst en een lus gebruikt

Uitleg. Er zit nu best wat herhaling in je programma, want de vier regels doen precies hetzelfde. Dat gaan we nu mooier maken. Doe dat met deze stappen:

1) Maak een lijst met de operatoren erin, maak daarvoor deze code af: operatoren = ['+', __] Vergeet niet om aanhalingstekens om de operatoren te zetten, en komma's ertussen.

2) Loop over de lijst, maak daarvoor deze code af:

operatoren = ['+', __]
for operator in operatoren:
   som = som.replace(__, __)

Zet op het linkse streepje de variabele operator, en op het rechterstreepje die variabele met spaties erom heen.

Opdracht 5) Niet delen door 0 (extra)

Deze opdracht wordt afgetekend als:

  • Je een mooie foutmelding geeft als iemand probeert door 0 te delen.

Uitleg. Delen door 0 dat mag natuurlijk niet. Als je dat nu probeert dan krijg je een error van Python:

Dat is natuurlijk niet zo mooi. Zorg dat jij dat er een nette foutmelding in beeld komt als getal2 0 is?

Last updated