Les 2

Slides

In deze slides staat het programma dat de lln op het einde van de vorige les gemaakt zouden moeten hebben. We lopen dat regel voor regel door waarbij steeds een andere leerling de beurt krijgt en vertelt wat de regel moet doen. Een heel makkelijke en effectieve manier om kennis te herhalen en verdiepen.

Leerdoelen

  • UI maken met tkinter

Instructies voor de leerkracht

In deze les gaan leerlingen aan de slag met een UI voor hun al eerder gemaakte woordenoefenapp. Ook die zetten ze om naar TKinter, maar dat gaat nu anders dan met de rekenmachine, ze beginnen met een lege TKinter app en voegen stap voor stap codes in.

Op het einde van de les hebben de leerlingen ongeveer dit programma.

Last updated