Module 5.1 - Datasets

Instructie voor de leerkracht

In deze lessenserie leren leerlingen nadenken over data en data-opslag. Ook leren ze goed nadenken over hoe data inzichtelijk te maken voor eind-gebruikers

Doelen van deze module

Meer oefenen met bekende concepten:
  • Files inlezen
  • UI ontwerp
Leren over:
  • Nadenken over een goed datamodel bij een gegeven situatie
  • Een User Interface ontwerpen om gebruikers met data te laten omgaan

Slides

Er zijn (nog) geen slides voor deze module
Last modified 1mo ago