Les 3b

Opdracht 1) Templates in Flask
Volg deze lesbrief over templates in Flask.
Opdracht 2) Maak jouw site mooier en beter
Gebruik je kennis van templates om je site te verbeteren. Zorg dat je minstens deze zaken op je site hebt:
  • Minstens 3 HTML template-pagina's
    • Denk bijv. aan verschillende pagina's voor verschillende onderwerpen of mensen (admin en gewone gebruikers)
  • Minstens 5 variabelen in de templates
    • Denk bijv. aan gebruikersnaam, datums of filters
Last modified 2yr ago