Les 3a

Lijsten

Aan het einde van de les kun jij:

 • meerdere woorden in een lijst opslaan

 • woorden in een lijst aanwijzen

 • voorspellen wat code met een lijst erin doet

 • goede en foute print()-codes vinden met lijsten erin

Even opfrissen!

Begin op een nieuwe pagina en zet erboven: Les 3a

1) Hieronder staan vijf codes met commentaar erin. Wat printen deze codes uit?

Schrijf de uitvoer in je schrift.

1. #print('Goedemorgen')        
  print('We', 'gaan', 'programmeren')
2. #goedemorgen, dit is een Python-programma

  #print('Hallo', 'kinderen!')
3. print('Hallo', 'allemaal') #je kunt twee woorden printen
  print('Ik', 'ben', 'Python!') #maar ook drie
4. print('Hallo')        
  print('leerlingen', 'uit', 'deze', 'klas')
  #print('hebben', 'jullie', 'er', 'zin', 'in?')

2) Wat print Python als deze codes worden uitgevoerd?

Als er een fout in de code zit, schrijf dan FOUT!

1. doelgroep = 'leerlingen'
  print('Hallo', doelgroep)
2. naam = 'Jansen'
  #print('Hallo', 'meneer', naam)
3. eten = 'stamppot'
  print('We', 'eten', eten)
4. #print('Goedemorgen')        
  print('Klas')
5. doelgroep = 'leerlingen'
  print('Hallo', 'leerlingen')
6. #les = 'coderen'       
  print('We', 'gaan', les)
7. tijd = 'half 9'
  print('Het', 'is', half, 9)

Einde werkblad! Ben je klaar, leg dan je schrift bovenaan op je tafel.

Lijsten maken

1) Hieronder staan een aantal incomplete opdrachten om lijsten te vullen. Schijf ze over in je schrift en vul de juiste tekens in op de stippeltjes.

1. dieren = ['konijn' ... 'biggetje']
2. hobbies ... [ ... dansen ... , ... voetballen ...]
3. kleuren ... ... ... groen ... , ... geel ... ... ... blauw ... ...

2) Schijf nu de code voor deze lijsten zelf:

 • lijst namen met daarin de woorden: Jan, Merel, Samir

 • lijst vakken met daarin de woorden: Frans, Aardrijkskunde, Coderen

 • lijst engelse_woorden. Verzin zelf 3 Engelse woorden om in je lijst op te slaan

Einde werkblad! Ben je klaar, leg dan je schrift bovenaan op je tafel.

Aanwijzen in een lijst

1) Hier staan steeds lijsten in code, en een aanwijzer. Wat wordt er uitgeprint?

Soms komt er een fout! Schrijf dan FOUT.

1. dieren = ['konijn', 'biggetje', 'vleermuis']      
  print(dieren[2])
2. dieren = ['konijn', 'biggetje', 'vleermuis']      
  print(dieren[0])
3. dieren = ['konijn', 'biggetje', 'vleermuis']      
  print(dieren[3])
4. kleuren = ['blauw', 'geel', 'groen']      
  print(kleuren[1])
5. kleuren = ['blauw', 'geel', 'groen']      
  print(kleuren[0])

2) Nu printen we zinnetjes. In de zin staat een woord uit een lijst. Wat komt er uit deze codes?

1. dieren = ['konijn', 'biggetje', 'vleermuis']      
  print('In', 'het', 'bos', 'loopt', 'een', dieren[1])
2. kleuren = ['blauw', 'geel', 'groen']      
  print('De', 'deur', 'is', kleuren[0])
3. hobbies = ['dansen', 'voetballen', 'zingen']      
  print('Ik', 'zit', 'op', hobbies[2])
4. kleuren = ['blauw', 'geel', 'groen', 'paars', 'roze']      
  print('Mijn', 'trui', 'is', kleuren[4])
5. namen = ['Jan', 'Robin', 'Samir']
  print(namen[2], 'is', 'mijn', 'beste', 'vriend')
6. vakken = ['Aardrijkskunde', 'Nederlands', 'Coderen']
  print('Ik', 'vind', vakken[2], 'een', 'leuk', 'vak')

3) Nu andersom!

Nu krijg je de zin, en moet jij de code afmaken.

 1. Er moet geprint worden: 'De deur is geel' Maak de code af in je schrift.

  kleuren = ['blauw', 'geel', 'groen']      
  print('De', 'deur', 'is', kleuren[...])
 2. Er moet geprint worden: 'Ik hou van chocolade'

  snoepjes = ['chocolade', 'zuurtjes', 'drop']
  print('Ik', 'hou', 'van', snoepjes[...])

Einde werkblad! Ben je klaar, leg dan je schrift bovenaan op je tafel.

Foutjes bij aanwijzen

1) Fout of niet? Lees de code en bedenk of er een fout komt, of niet.

Komt er een fout, schrijf dan in je schrift: FOUT. Komt er geen fout, schrijf dan op wat de code print.

1. dieren = ['konijn', 'biggetje', 'vleermuis']      
  print(dieren[3])
2. dieren = ['konijn', 'biggetje', 'vleermuis']      
  print(dieren[0])
3. dieren = ['konijn', 'biggetje', 'vleermuis']      
  print(dieren[10])
4. kleuren = ['blauw', 'geel', 'groen']      
  print('kleuren[1]')
5. kleuren = ['blauw', 'geel', 'groen', 'roze']      
  print(kleuren[])

2) Nog meer fouten! Hier zijn nog wat codes. Welke is goed en welke is fout? Let goed op: er kunnen nu ook foutjes in andere dingen staan, niet alleen in de aanwijzer!

1. hobbies = ['dansen', 'voetballen', 'zingen']      
  prnt('Zullen', 'we', 'gaan', hobbies[4], 'morgen')
2. namen = ['Jan', 'Robin', 'Samir']
  print('Mijn', 'beste', 'vriend', 'heet', namen['1'])
3. talen = ['Python', 'JavaScript', 'HTML']
  print('De', 'beste', 'programmeertaal', 'is', taal[1])
4. snoepjes = ['chocolade', 'zuurtjes', 'drop']
  print('Ik', 'hou', 'van', snoepjes(2))
5. straatnamen = ['Witte Hertstraat', 'Takstraat', 'Coolsingel']
  print('Ik', 'woon', 'in', 'de', 'straatnamen[2]')
6. hobbies = ['dansen', 'voetballen', 'zingen']      
  print('Ik', 'zit', 'op', hobbies[0])
7. kleuren = ['blauw', 'geel', 'groen', 'paars', 'roze']      
  print('Mijn', 'trui', 'is', kleuren[5])
8. namen = ['Jan', 'Robin', 'Samir']
  print namen[3], 'is', 'mijn', 'beste', 'vriend')
9. vakken = ['Aardrijkskunde', 'Nederlands', 'Coderen']
  print('Ik', 'vind', vakken[0], 'leuk')
10.kleuren = ['blauw', 'geel', 'groen']      
  print('De', 'deur', 'is', kleuren[1])

Einde werkblad! Ben je klaar, leg dan je schrift bovenaan op je tafel

Last updated