Les 2

Slides

Leerdoelen

  • Herhaling van rgb-codes
  • Plaatjes inladen in PyGame
  • x-y coordinaten gebruiken in PyGame

Instructies voor de leerkracht

Deze les gaan leerlingen echt aan de slag met PyGame, door het op de juiste plaats zetten van de letters. Ze mogen zelf kiezen wat het wordt, in de hoeken, of juist op een rijtje.
Last modified 2yr ago