Les 1

Slides

Leerdoelen

  • Herhalen functies in Python

  • UI maken met tkinter

Instructies voor de leerkracht

In deze les gaan leerlingen aan de slag met een UI voor hun al eerder gemaakte rekenmachines. Ze gaan die nu van een UI voorzien met TKinter. Op het einde van de les hebben de leerlingen ongeveer dit programma.

Last updated