Les 2

Even opfrissen!

1) Optie nummer 5 print Goedemorgen uit. Hieronder wordt uitgelegd wat fout is aan de andere regels.

 1. Mist de ronde haakjes open en sluit en mist de aanhalingstekens om het woord.

 2. Er wordt een combinatie gemaakt van een enkele en een dubbele aanhalingsteken.

 3. De enkele aanhalingstekens om het woord Goedemorgen zijn vergeten

 4. Er wordt een combinatie gemaakt van een enkele en een dubbele aanhalingsteken.

2) Optie 1 print Python is een programeertaal uit. Hieronder wordt uitgelegd wat fout is aan de andere regels.

 1. De aanhalingstekens om is en een missen.

 2. Er mist een komma tussen 'een' en 'programmeertaal'

 3. De ronde haakjes open en sluit missen, alle aanhalingstekens om alle woorden en de komma tussen al deze woorden met aanhalingstekens missen.

 4. Alle aanhalingstekens om alle woorden de komma tussen al deze woorden met aanhalingstekens missen.

3)

  print('Is', 'het', 'al', 'pauze?')

4)

 1. prnt is fout geschreven, moet print zijn (de i mist).

 2. De tweede print('Allemaal') staat in de eerste regel code, dit zal een foutmelding veroorzaken. Deze code moet naar de volgende regel

 3. Er mist een aanhalingsteken voor allemaal') .

 4. De komma tussen 'Hallo' en 'allemaal' mist. Dit geeft geen foutmelding, maar de code print 'Halloallemaal', dus zonder spatie.

 5. De ronde haakjes missen. Rond haakje open na print en rond haakje sluit na allemaal'

 6. prit is fout geschreven, moet print zijn (de n mist).

Commentaar!

1) Je gebruikt commentaar om:

 • Bovenaan te schrijven wat een programma doet

 • Uitleg bij een stukje code te geven

 • Een regel code eventjes 'uit' te zetten

2)

print('Hallo')              
# print('Hallo')            
print('Hallo')

Hallo Hallo

De middelste regel wordt niet uitgeprint. Dit is commentaar en python slaat commentaar over.

# Hallo
print('Hallo')

Hallo

De eerste regel wordt niet uitgeprint. Dit is commentaar en python slaat commentaar over.

print(#Hallo)

Deze code geeft een fout. Er wordt een comment geschreven in de functie print(). Dit kan niet. Als je hier commentaar achter had willen schrijven, dan had je print('Hallo') #Hallo moeten doen.

3)

 1. Goedemorgen De onderste regel wordt niet uitgeprint. Dit is commentaar en Python slaat commentaar over.

 2. Hallo kinderen! De bovenste regel wordt niet uitgeprint. Dit is commentaar en Python slaat commentaar over.

 3. Hallo kinderen! Dit is Python! De tekst in de print() wordt uitgeprint maar de tekst erachter niet. Dit is commentaar en Python slaat commentaar over.

 4. Hallo leerlingen uit deze klas Alle tekst wordt uitgeprint. Er is geen commentaar in dit stukje code.

Waardes zoeken

1) Er moet een streep getrokken zijn tussen de variabele definitie en het gebruik van de variabele zoals hieronder te zien is.

2)

 1. Hallo allemaal

 2. Hallo leerlingen

 3. Hallo Let op: door de komma na 'Hallo' wordt er een spatie aan de print toegevoegd. Het is netter om de komma weg te laten, maar het is niet fout.

 4. Halloleerlingen bij coderen Let op: doordat de komma is vergeten tussen 'Hallo' en 'leerlingen' komt er geen spatie tussen de twee woorden. Python geeft geen foutmelding, maar doet hierdoor niet precies wat wij willen.

Naam niet gedefinieerd

 1. Fout De gebruikte variabele naam is niet gedefinieerd, en de gedefinieerde variabele doelgroep wordt niet gebruikt. Onderstaand is de goede manier:

  doelgroep = 'leerlingen'
  print('Hallo', doelgroep)

  of

  naam = 'Felienne'
  print('Hallo', naam)
 2. Hallo leerlingen Code zal geen foutmelding geven, maar in plaats van 'leerlingen' moet er in de print gebruik gemaakt worden van de gedefinieerde variabele doelgroep die als waarde 'leerlingen' heeft gekregen. Onderstaand is de goede manier:

  doelgroep = 'leerlingen'
  print('Hallo', doelgroep)
 3. Fout De gebruikte variabele Hermans is niet gedefinieerd, en de gedefinieerde variabele achternaam wordt niet gebruikt. Let op: Hermans was als gedefinieerde variabele een foutieve variabele geweest, een variabelenaam begin je in python met een kleine letter. Onderstaand is de goede manier:

  achternaam = 'Hermans'
  print('Hallo', 'mevrouw', achternaam)
 4. Het is half 9

  Hier is correct gebruik gemaakt van de variabele tijd_op_klok die als waarde 'half 9' heeft gekregen.

 5. Hallo leerlingen van coderen

  Hier is correct gebruik gemaakt van de variabele les die als waarde 'coderen' heeft gekregen.

 6. Fout De gebruikte variabele Goedemorgen is niet gedefinieerd. In plaats van Goedemorgen moet er in de print gebruik gemaakt worden van een gedefinieerde variabele goedemorgen die als waarde 'Goedemorgen' krijgt. Let op: Goedemorgen was als gedefinieerde variabele een foutieve variabele geweest, een variabelenaam begin je in python met een kleine letter.

  Onderstaand is de goede manier:

  goedemorgen = 'Goedemorgen'
  print(goedemorgen)
 7. Het is tijd

  De code zal geen foutmelding geven, maar in plaats van 'tijd' moet er in de print gebruik gemaakt worden van de gedefinieerde variabele tijd . Onderstaand is de goede manier:

  tijd = 'half 9'
  print('Het', 'is', tijd)

Last updated