Les 7a

TODO: Hier zou meer oefenen met geneste lijsten heel goed zijn (was voor de klas van Mark Staal niet perse nodig)

Last updated