Les 5

Slides

Module Nederlands, les 5

Leerdoelen

  • Keuzes maken in een programma met if-else

  • Goede en foute if-else codes herkennen

Last updated