Les 4

Slides

Module Flask, les 4

Leerdoelen

  • For lussen gebruiken in Flask Templates

Instructies voor de leerkracht

Deze les gaat verder op de vorige, door templates in Flask verder uit te breiden met for loops. Dat is handig als een een grotere dataset op een site wilt gebruiken.

Last updated