Les 8

Slides

In deze slides gaan we het mogelijk maken om met verschillende gebruikers de app te gebruiken.

Leerdoelen

  • Werken met meerdere files

Instructies voor de leerkracht

In deze les gaan leerlingen verder met de UI van de woordenoefenapp. In deze les voegen ze extra elementen toe en maken ze een begin met de functie tonen.

Op het einde van de les hebben de leerlingen ongeveer dit programma.

Last updated