Les 5

Slides

Module Flask, les 5

Leerdoelen

  • Input forms maken in HTML

  • Input gebruiken in Python met Flask

Instructies voor de leerkracht

In deze les leren leerlingen hoe ze een form maken in HTML en de data daarvan met POST in Python/Flask kunnen verwerken.

Last updated