Les 2

Slides

JavaScript Les 2

Lesbrief

Metis les 2

Leerdoelen

  • DOM en JavaScript

  • Loops & functies in JavaScript

Instructies voor de leerkracht

In deze les leren leerlingen hoe ze met JavaScript de DOM aan kunnen passen om bijv tekst ver laten verdwijnen of aan te passen. Ook worden functies in JavaScript bekeken en loops.

Last updated