Les 5

Slides

JavaScript Les 5

Lesbrief

Metis les 5

Leerdoelen

  • Invoer van de gebruiken verwerken

Instructies voor de leerkracht

In deze les leren leerlingen hoe ze in JavaScript invoer van een gebruiker kunnen verwerken.

Last updated