Module 2.5 - Microbit

Doel van de opdracht

Jullie werken de komende 8 weken in duo's werken om een eigen toepassing te bedenken en te maken voor de MicroBit. Daarbij denk je kritisch na over het mogelijke ontwerp van je project, maak je een gedetailleerd plan van aanpak en reflecteer je op je werk.

Wat moet je opleveren?

 • Een procesverslag (met de onderwerpen 1 t/m 4)

 • Jullie Microbit product.

 • Een korte video waarin je de applicatie demonstreert.

Inhoud procesverslag

1) Brainstormsessie

Brainstorm samen over mogelijke toepassingen voor de MicroBit. Wees origineel en denk verder dan de voorbeelden die jullie hebben gezien (noteer je ideeën op je plan van aanpak).

2) Kritische vragen over de toepassing

Beantwoord met elkaar onderstaande kritische vragen. Deze vragen helpen je om verder na te denken over de functionaliteit en relevantie van je gekozen toepassing.

 • Wat is het specifieke probleem dat jullie toepassing oplost?

 • Wie zijn de gebruikers van jullie toepassing?

 • Welke functionaliteiten zijn essentieel voor jullie toepassing om effectief te zijn?

 • Zijn er vergelijkbare bestaande producten of oplossingen online? Zo ja, hoe verschilt jullie toepassing?

 • Hoe kunnen jullie ervoor zorgen dat jullie toepassing intuïtief en gemakkelijk te gebruiken is?

3) Plan van aanpak

Stel een gedetailleerd plan van aanpak op voor het maken van jullie toepassing. Daarbij dien je de volgende zaken in op te nemen:

 • Top 3 van ideeën (brainstormen).

 • Motivatie over uiteindelijke keuze, onderbouwd met de antwoorden op de 5 kritische vragen.

 • Maak een tekening van je ontwerp.

 • Beschrijving van de toepassing.

 • Lijst van benodigde materialen en componenten.

 • Maak een taakverdeling.

 • Bedenk een teststrategie: wanneer test je?, wat test je?, wat is het resultaat?

 • Mogelijke uitbreidingen of verbeteringen van de toepassing.

4) Reflectie

Bij dit project reflecteer je twee keer op je werk:

 1. De eerste keer is halverwege het project, je doet dit aan de hand van de feedback die je ontvangt van je docent en van je klasgenoten. Elke duo wordt die les gekoppeld aan een ander duo om elkaars werk te bekijken en daar tips en tops over te geven.

 2. De tweede keer dat je reflecteert is wanneer je werk voltooid is.

Beantwoord voor het onderdeel ‘Reflectie’ samen aan de hand van onderstaande vragen:

 • Waar ben je tegenaan gelopen tijdens het ontwikkelen van je project?

 • Welke invloed heeft dit gehad op het uiteindelijke product?

 • Welke tips en tops heb je ontvangen van je klasgenoten?

 • Welke acties heb je ondernomen naar aanleiding van de feedback van je klasgenoten.

 • Wat zou je volgende keer anders doen?

Beoordeling

Jullie worden beoordeeld door de docent, en je presenteert je de video aan je klasgenoten.

Belangrijke data

 • Week 1: start plan van aanpak.

 • Week 3: benodigd materiaal doorgeven aan docent.

 • Week 5: feedback van klasgenoten.

 • Week 8: Inleveren van je werk en video presentatie in de klas.

 • Week 9 : Reflectie gesprek met docent.

Handige bronnen:

Micro.bit-explorer-kaarten-v1_alles_2019-03-15.pdf (digiwijsheid.nl)

Make it: code it | micro:bit (microbit.org)

Python editor | micro:bit (microbit.org)

Voorbeelden | De Micro:bit (demicrobit.com)

Last updated