Module 6.2 - Algoritmiek

Instructie voor de leerkracht

In deze lessenserie maken leerlingen kennis met algoritme in de theoretische betekenis. We volgen materiaal horende bij keuzemodule G.

Doelen van deze module

Leren over:

  • Verschillende betekenissen van algoritme

  • Redeneren over efficientie van algoritmes

Slides

De slides vind je hier: Slides

Last updated