Module 1.2 - Kunst

In deze module gaan leerlingen een kunstwerk maken met Python. Ze leren hiervoor om gebruikt te maken van de bibliotheek Turtle. In deze bibliotheek zijn er verschillende functies voorgeprogrameerd die te maken hebben met tekenen.

In deze lessenserie komen de volgende programmeerconcepten aan bod:
 • Datatype Integer gebruiken
 • Gebruik maken van de Turtle library
 • For loop gebruiken
 • RGB-codes gebruiken voor kleuren
Materiaal uit module 1 wordt gebruikt, maar niet expliciet herhaald, daar moeten leerlingen wel bekend mee zijn:. Het gaat hierbij om het gebruik maken van concepten zoals printen, commentaar, variabelen, lijsten, input, en if-else statements.

Het idee van deze lessenserie is dat leerlingen een soort spirograafkunstwerk maken. Op deze link staat een voorbeeld: [https://repl.it/@Felienne/Spirograaf-Demo
Voorbeeldcode (links) en de uitvoer van deze code (rechts)
Probeer dit voorbeeld zelf voor de les al even uit. Je ziet dat er verschillende figuren getekent worden.

Iedere module bestaat steeds uit twee delen: a en b
a) Klassikale les met slides, en werkbladen deel a om in de klassikale les te maken b) Werkbladen zodat leerlingen zelf aan de slag kunnen achter de computer

Nog een aantal tips:
 • Lees de codes hardop voor:
  • pen punt forward ronde haak openen 10 ronde haak sluiten
  • pen punt left ronde haak openen 90 ronde haak sluiten
  • Stip ook even de betekenissen (en uitspraak) can Turtlecommando's aan:
  • forward betekent "ga vooruit"
  • left betekent links, maar in deze code betekent het "draai linksom", dus niet "ga naar links"
Last modified 1yr ago
Copy link
On this page
Instructie voor de leerkracht
Doelen van deze module
Voorbeeld
Opzet van de lessen
Slides
Tips