Les 4a

Opdracht 1

Bekijk de code uit de slides, alleen voor de letter A.

A = pygame.image.load("A.png")

while True:

 screen.blit(A, (0, 0))

 pygame.event.get()
 locatie_muis = pygame.mouse.get_pos()
 knoppen = pygame.mouse.get_pressed()

 if knoppen[0] == 1:
  if A.get_rect().collidepoint(locatie_muis):
   print('A')
   
 time.sleep(0.5) #even wachten op de volgende klik!

Weet jij nog wat er niet goed is aan deze code? Waarom werkt het niet altijd.

Opdracht 2

Welke regels moeten er aangepast worden zodat de code wel goed werkt? Schrijf de regelnummers op.

Last updated