Les 1

Printen!

1) Optie nummer 5 print Hallo uit. Wat er fout is aan de overige opties:

 1. Mist de ronde haakjes en aanhalingstekens om het woord Hallo.

 2. Gebruikt een combinatie van enkele en dubbele aanhalingstekens, dit moeten beide enkele aanhalingstekens zijn.

 3. De aanhalingstekens om het woord Hallo missen.

 4. Gebruikt een combinatie van enkele en dubbele aanhalingstekens, dit moeten beide enkele aanhalingstekens zijn.

2)

print('Allemaal')

Op de stippelijnen komen: rond haakje open, aanhalingsteken, aanhalingsteken, rond haakje sluit.

3) Voorbeelden:

print('een')
print('goed')
print('voorbeeld')

Meerdere woorden printen

1) Optie nummer 2 print Hallo klas uit. Wat er fout is aan de overige opties:

 1. Mist rond haakje open na print, rond haakje sluit aan het einde van de code en de aanhalingstekens om beide woorden.

 2. Mist een aanhalingsteken achter het woord Hallo en mist een aanhalingsteken voor het woord klas

 3. Mist de aanhalingstekens om het woord Hallo en om het woord klas

 4. Gebruikt een combinatie van enkele en dubbele aanhalingstekens, dit moeten beide enkele aanhalingstekens zijn.

2)

print('Hallo', 'allemaal')

Op de stippelijnen komen: rond haakje open, aanhalingsteken, aanhalingsteken, komma, aanhalingsteken, aanhalingsteken, rond haakje sluit.

3) Voorbeelden:

print('Voorbeeld', '1')
print('Voorbeeld', '2')
print('Voorbeeld', '3')

Zinnetjes printen

1) Optie nummer 1 print Ik hou van programmeren uit. Wat er fout is aan de overige opties:

 1. Mist de aanhalingstekens om het woord hou en om het woord van.

 2. Mist de komma tussen 'van' en programmeren.

 3. Mist rond haakje open na print, rond haakje sluit aan het einde van de code, mist de aanhalingstekens om alle woorden en mist alle komma's tussen deze woorden.

 4. Mist de aanhalingstekens om alle woorden en mist alle komma's tussen deze woorden.

2)

print('Programmeren', 'is', 'leuk')
 1. Op de stippelijnen komen: rond haakje open, aanhalingsteken, aanhalingsteken, komma, aanhalingsteken, aanhalignsteken, komma, aanhalingsteken, aanhalingsteken.

 2. Op de stippelijnen komen: rond haakje open, aanhalingsteken, aanhalingsteken, aanhalingsteken, aanhalingsteken, komma, aanhalingsteken, aanhalingsteken, rond haakje sluit.

 3. Op de stippelijnen komen: rond haakje open, aanhalingsteken, komma, aanhalingsteken, aanhalingsteken, komma, aanhalingsteken, aanhalingsteken, rond haakje sluit.

3) Voorbeelden:

print('Een', 'goed', 'voorbeeld')
print('Dit', 'kan', 'ook')
print('Zo', 'werkt', 'het')

Onder elkaar

1)

 1. Deze code print Hallo allemaal uit.

 2. FOUT. Deze code is fout omdat het aanhalingsteken na het woord 'Hallo' mist.

 3. FOUT. Deze code is fout omdat het aanhalingteken voor het woord 'allemaal' mist.

 4. Deze code print

  Hallo

  allemaal uit.

 5. FOUT. Deze code is fout omdat de letter n in print mist.

2)

print(goedemorgen)               # >FOUT
print('Goedemorgen')              # >goedemorgen
print('goedemorgen')              # >Goedemorgen

Foutmeldingen

1)

 1. Deze code is fout omdat de letter r van print mist.

 2. Deze code is fout omdat het aanhalingsteken na het woord 'Python mist.

 3. Deze code is fout omdat beide aanhalingstekens om het woord Python missen.

 4. Deze code is fout omdat het aanhalingsteken voor het woord Python' mist.

 5. Deze code is fout omdat het ronde haakje sluit na 'Python' mist.

2) Voorbeelden:

print('Een', 'regel', 'code)

Deze code is fout omdat het aanhalingsteken na het woord 'code mist.

print 'Een', 'regel', 'code'

Deze code is fout omdat het ronde haakje open voor 'Een' mist en het ronde haakje sluit na 'code' mist.

print(Een, regel, code)

Deze code is fout omdat alle aanhalingstekens om de woorden missen.

3) De juiste code is:

print('Een', 'regel', 'code')

Last updated