Les 2

Slides

Nog geen slides beschikbaar

Leerdoelen

  • tekst splitsen op een special karakter met split()
  • herhaling van int()
  • herbruiken en aanpassen van eigen code

Instructies voor de leerkracht

In deze les wordt de rekenmachine aangepast zodat je een som kan invoeren, bijv. 5+4. Je hoeft dat niet meer de getallen en operator los in te voeren. Op het einde hebben de leerlingen ongeveer dit programma: https://replit.com/@mevrHermans/Pidk-K2-M3-L2-einde
Last modified 1yr ago