Les 4

Slides

In deze slides lezen we weer samen de codes van les 3 door, een regel per leerling.

Leerdoelen

  • Dictionaries in Python herhalen
  • UI elementen laten verschijnen na indrukken knop

Instructies voor de leerkracht

In deze les gaan leerlingen verder met de UI van de woordenoefenapp. In deze les laten ze de relevante UI elementen voor selecteren (ja, nee en uitvoerveld) pas verschijnen wanneer de knop selecteren wordt ingedrukt.
Op het einde van de les hebben de leerlingen ongeveer dit programma.
Last modified 1yr ago