Les 3a

Opdracht 1

Je ziet hier nog een keer de code van PyCharm, in losse stukjes. Schrijf bij iedere regel in jouw eigen woorden wat de code doet.

import pygame, time

Deze regel zorgt ervoor dat: __________________________________________________________________________

lettertype = pygame.font.SysFont(None, 40)

Deze regel zorgt ervoor dat: __________________________________________________________________________

  locatie_muis = pygame.mouse.get_pos()

Deze regel zorgt ervoor dat: __________________________________________________________________________

  time.sleep(0.5)

Deze regel zorgt ervoor dat: __________________________________________________________________________

if A.get_rect().collidepoint(locatie_muis):

Deze regel zorgt ervoor dat: __________________________________________________________________________

  screen.blit(A, (0, 0))

Deze regel zorgt ervoor dat: __________________________________________________________________________

  screen.blit(vraagblok, (0, 275))
  screen.blit(optiesblok, (0, 310))

Deze regels zorgen ervoor dat: _______________________________________________________________________

  pygame.event.get()

Deze regel zorgt ervoor dat: __________________________________________________________________________

  if knoppen[0] == 1:

Deze regel zorgt ervoor dat: __________________________________________________________________________

  knoppen = pygame.mouse.get_pressed()

Deze regel zorgt ervoor dat: __________________________________________________________________________

Last updated