Les 1

Slides

Module 2, les 1

Leerdoelen

  • Basisbegrip van hoe GPT werkt

  • Eerste stapjes met een simpel turfalgoritme

Instructies voor de leerkracht

In deze les gaan leerlingen zelf naar informatie zoeken over hoe gpt werkt. Ik doe dat een beetje gericht (zie slides). Daarna maken ze zelf de simpelste vorm van een gpt: ze turven hoe vaak een woord volgt op een ander woord.

Last updated