Les 2b

Opdracht 1) HTML/CSS

Volg deze lessenserie om jouw HTML en CSS-kennis up to date te krijgen.

Opdracht 2) Maak jouw site mooier en beter!

Gebruik je kennis van HTML en CSS om je site te verbeteren. Zorg dat je minstens deze zaken op je site hebt:

  • Minstens 5 verschillende HTML "tags"

    • Denk bijv. aan een lijstje, een tabel, plaatjes, video's en links

  • Minstens 5 verschillende CSS stijlen

    • Denk bijv. aan verschillende achtergrondkleuren, tekstkleuren en lettertypes

Last updated