Les 1

Slides

Module Kunst, les 1

Leerdoelen

  • Tekenen met Python turtle

  • 'Veelvlakken' tekenen met de juiste hoek

  • Spirograaffiguren tekenen

Last updated