Spiekbrief - ingevuld

Les 1

print één woord

Code

print()

Voorbeeldprogramma

print('Hallo')

Wat doet deze code?

Zet het woord tussen de haakjes op het scherm.

Vergeet niet...

 • Ronde haakjes

 • Aanhalingsteken voor en achter het woord

print meerdere woorden

Code

print()

Voorbeeldprogramma

print('Hallo', 'allemaal')

Wat doet deze code?

Zet alle woorden tussen de haakjes op het scherm.

Vergeet niet...

 • Ronde haakjes

 • Aanhalingsteken voor en achter het woord

 • Komma's tussen de woorden

print meerdere zinnen

Code

print()

Voorbeeldprogramma

print('Hallo', 'allemaal')

print('Lekker', 'programmeren!')

Wat doet deze code?

Zet alle zinnen op het scherm. Iedere print() maakt een nieuwe regel

Vergeet niet...

 • Ronde haakjes

 • Aanhalingsteken voor en achter het woord

 • Komma's tussen de woorden

Les 2

commentaar

Code

#

Voorbeeldprogramma

#Dit programma is gemaakt door Shirley

Wat doet deze code?

Code met een hekje ervoor slaat Python over

Vergeet niet...

 • Python slaat codes met een hekje ervoor over

variabelen

Code

naam = 'Jan'

Voorbeeldprogramma

programmeertaal = 'Python'

print('Dit', 'verhaal', 'gaat', 'over', programmeertaal)

Wat doet deze code?

Met een isje sla je een woord of getal op onder een naam. Je kunt die naam dan verderop in je programma gebruiken.

Vergeet niet...

Om een variabelenaam moeten geen aanhalingstekens.

Gebruik je ze wel dat zoekt Python niet op, maar dat print hij de naam van de variabele als woord uit.

Les 3

lijsten maken

Code

dieren = ['schildpad', 'kikker']

Voorbeeldprogramma

dieren = ['schildpad', 'kikker']

Wat doet deze code?

Met een isje kun je ook een lijst met meerdere woorden erin opslaan

en een naam geven. Ieder woord moet dan tussen aanhalingstekens

Vergeet niet...

 • Om de lijst meoten rechte haken

 • Ieder woord moet tussen aanhalingstekens

 • Tussen de woorden moeten komma's

aanwijzen in een lijst

Code

dieren = ['schildpad', 'kikker']

Voorbeeldprogramma

dieren = ['schildpad', 'kikker']

print(dieren[1])

Wat doet deze code?

Als je achter de lijst rechte haken zet, met een nummer ertussen,

wijs je bepaald woord aan in de lijst.

Vergeet niet...

 • Let op dat je rechte haken gebruikt.

 • Tellen begint bij 0! [0] is dus het eerste woord.

Les 4

input

Code

input()

Voorbeeldprogramma

print('Over', 'welk', 'dier', 'gaat', 'het?') dier = input() print('Dit', 'verhaal', 'gaat', 'over', dier)

Wat doet deze code?

Als je input() in je code zet, kan je invoer aan je programma meegeven.

Je kunt de invoer opslaan om verderop in je programma te gebruiken.

Vergeet niet...

 • Achter input() horen altijd twee ronde haakjes

 • Vergeet niet de invoer op te slaan in een variabele met en isje.

Les 5

input

Title

Code

if

Voorbeeldprogramma

print('Hond of kat?') dier = input() if dier == 'hond':

print('Waf waf')

else:

print('Miauw miauw')

Wat doet deze code?

Met en if kun je keuzes maken in je programma. Is wat achter de if staat waar? Dan wordt de code eronder uitgevoerd. Zo niet, dan wordt de code bij de else uitgevoerd.

Vergeet niet...

 • Achter de regel met de if moet een dubbele punt

 • Achter de regel met de else moet een dubbele punt

 • De twee opties moeten allebei met spaties beginnen

 • Maar één van de twee optie wordt uitgevoerd

Last updated