Les 1

Slides

Module Geschiedenis, les 1

Leerdoelen (Herhaling van modules 1 en 2)

  • print() gebruiken om woorden te laten zien

  • variabelen instellen en printen

  • werken met lijsten

  • willekeurige element in een lijst aanwijzen

  • if-else gebruiken op input van een gebruiker

Last updated