Les 1b

Opdracht 1) Aantal nucleaire ontploffingen

Jij gaat de aardbevingendata downloaden en dan openen in Excel of Google Drive. Je mag zelf kiezen welk programma je gebruikt, ze werken ongeveer hetzelfde.

Het bestand staat hier: https://www.dropbox.com/s/6f0xrn4knxb5lvz/earthquakes-kaggle-1000.xlsx?dl=0

Zoek in het bestand op hoeveel nucleaire ontploffingen er geweest zijn, dat is in het Engels 'Nuclear Explosion' en kun je vinden in kolom E.

Opdracht 2) Aantal aardbevingen op 6 juli

Kijk nu nog eens in de data.

Hoeveel aardbevingen waren er op 6 juli 1965? Kijk zelf in welke kolom je die informatie kunt vinden.

Opdracht 3) Hoogste en laagste magnitude

Kijk nu weer in de data.

Ik ben benieuwd naar de hoogte en laagste magnitude. Die kun je ook opzoeken door gebruik te maken van de filterknop. De hoogste waarde noemen we het maximum. De laagste het minimum.

Opdracht 4) Aardbevingen in juli van ISCGEM (X)

Kijk nu weer in de data.

We gaan nu een dubbel filter gebruiken. Ik wil alle aardbevingen tellen in juli, van alle jaren! Ook wil ik alleen die aardbevingen meetellen waarvan de bron, in kolom I, ISCGEM is. Hoeveel tel je er?

Opdracht 5) De kolom ID (X)

Kijk eens naar kolom H. Wat valt jou op aan die data?

Last updated