Les 2

Slides

Module Spreadsheets, les 2

Leerdoelen

  • Formules MIN, MAX, en GEMIDDELDE

  • Conditionele formules met ALS

Instructies voor de leerkracht

Leerlingen gaan aan de slag met het aardvevingenbestand en moeten nu met formules de juiste antwoorden vinden. Ze leveren de formules en de antwoorden in ter controle (op papier of digitaal).

Last updated