Les 4

Slides

Module Spreadsheets, les 4

Leerdoelen

  • Werken met twee tabellen

Instructies voor de leerkracht

In deze les leren leerlingen over 'normalisatie' van een database zonder dat we natuurlijk die term gebruiken. Leerlingen krijgen data met veel herhaling en moeten dat zelf in meerdere tabbladen zetten. We gebruiken hier ook de term tabel voor tabblad zodat leerlingen daar aan wennen. De in te leveren documenten zijn deze keer Excelsheets, die zullen lln dus ergens moeten uploaden of naar je mailen.

Last updated